ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

Колектив

 

В училището ни работят 15 педагогически специалисти и 6 лица непедагогически и помощен персонал.

 

 Атанаска Петкова               

Длъжност – Директор

Образование – Висше – магистър

Специалност – Биология и химия

 

Учители в начален етап на основното образование:

Мадлен Атанасова– учител, специалност предучилищна и начална педагогика, учител в  4-та група за задължително предучилищно образование / 6-годишни/;

Петя Стефанова – старши учител, специалност- начална училищна педагогика;

Искра Александрова – старши учител, специалност- начална училищна педагогика;

Надка Бикова – старши учител, специалност- предучилищна и начална педагогика;

Михаела Николаева - учител, специалност- предучилищна и начална педагогика

Деница Цветанова – учител в група за ЦОУД, специалност- предучилищна и начална педагогика;

Мюслюм Мехмедова– учител в група за ЦОУД в начален етап, специалност- ПНУП;

Росен Пенев – учител в група за ЦОУД в начален етап, специалност - педагогика на обучението по ФВС;

Николета Христанова– учител в група за ЦОУД в начален етап, специалност - ПНУП.

 

Учители в прогимназиален етап на основното образование:

Виктория Димитрова– старши учител по природни науки, специалност - биология и география;

Павлина Иванова – старши учител по руски език, специалност - руска филология;

Габриела Димитрова– учител по БЕЛ, специалност - славянка филология и български език;

Милен Хаджиилиев – старши учител по математика и ИТ, специалност - математика и информатика;

Красимир Ранков – старши учител по ФВС, специалност - история и география и педагогика на обучението по ФВС.