ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

Настоятелство

 

Училищното настоятелство е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2002 година.

Наименованието на сдружението е "Българско училищно настоятелство при ОУ "Филип Тотю".

Една от основните му цели е подпомагане и съдействие на училището. 

Председател на БУН при ОУ "Филип Тотю" е г-н Антон Антонов - кмет на с.Върбовка.