ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

ОУ "Филип Тотю" - Обществен съвет

обществен съвет на ОУ "Филип Тотю"

Със заповед на кмета на община Павликени като представител на финансиращия орган в обществения съвет е определена г-ца Мария Петкова - главен експерт "Култура и образование" към общината.

Редовни членове: 1. Мима Сандева, 2. Недялко Петров, 3. Надка Иванова, 4. Ангелина Жекова.

 

Председател на съвета - Надка Иванова.

Избор на Обществен съвет

На 28.10.2020г. от 15:30ч. в 5-ти кабинет ще се състои събрание на избраните от родетелите представители за участие в обществения съвет.

Дневен ред:

1. Избор на председател и редовни членовена съвета.

2. Избор на резервни членове.

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

http://ou-varbovka.com/uploads/page_files/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%9A-6378.docx