ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

ОУ "Филип Тотю" - Обществен съвет

Обществен съвет към ОУ "Филип Тотю" с.Върбовка

Със заповед на кмета на Община Павликени като представител на финансиращия орган в Обществения съвет към ОУ "Филип Тотю" с.Върбовка е определена г-жа Мария Петкова - главен експерт "Култура и образование" към Община Павликени.  Избрани на 02.11.2022 г. представители на родителите, както следва:

Редовни членове: 1. Мима Сандева, 2. Айтян Салиева, 3. Алиана Емилова, 4. Бисерка Харизанова.

Резервни членове: 1. Стефан Асенов, 2. Румяна Минкова, 3. Диана Георгиева. 

Избран Председател на Обществения съвет - Мима Жекова Сандева.

Избор на Обществен съвет

 На 02.11.2022г. от 15:30ч. в 5-ти кабинет ще се състои събрание на избраните от всеки клас родители-представители на всяка паралелка за участие в избор на нов обществен съвет.

Дневен ред:

1. Избор на председател и редовни членове на съвета.

2. Избор на резервни членове.

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

http://ou-varbovka.com/uploads/page_files/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%9A-6378.docx