ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

Бюджет

Утвърден бюджет за 2023 година

Отчет на делегирания бюджет 3-то тримесечие на 2023 г.

Отчет на делегирания бюджет за 2-ро тримесечие на 2023 г.

Отчет на делегирания бюджет за 1-во тримесечие на 2023 г.

ОТЧЕТ-делегиран бюджет-3-то тримесечие на 2022

Отчет на делегирания бюджет за 4-то тримесечие на 2022 г.

ОТЧЕТ-делегиран бюджет-3-то тримесечие на 2022

Утвърден делегиран бюджет за 2022 г.

Отчет на делегирания бюджет за 1-во тримесечие на 2022 г.

Отчет на делегирания бюджет за 2-ро тримесечие на 2022 г.

Отчет на делегирания бюджет за 4-то тримесечие на 2021 г.

Отчет на делегирания бюджет за 3-тото тримесечие на 2021 г.

Отчет на делегирания бюджет за 2-рото тримесечие на 2021 г.

Отчет на делегирания бюджет за 1-вото тримесечие на 2021 г.

Утвърден делегиран бюджет за 2021 г.

Отчет на делегирания бюджет за 4-то тримесечие на 2020 г.

Отчет на делегирания бюджет за 3-то тримесечие на 2020 г.

Отчет на делегирания бюджет за 2-ро тримесечие на 2020 г.

Отчет на делегирания бюджет за 1-во тримесечие на 2020 г.

Утвърден делегиран бюджет за 2020 г.

Отчет на делегирания бюджет за 4-то тримесечие на 2019 г.

Отчет на делегирания бюджет за 3-то тримесечие на 2019 г.

Отчет на делегирания бюджет за 2-ро тримесечие на 2019 г.

Отчет на делегирания бюджет за 1-во тримесечие на 2019 г.

Утвърден делигиран бюджет за 2019 г.