ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

Достъп до информация

Описание на правомощията на директора

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, таксите и форматите, в които се поддържа информацията

Приемане на заявления за достъп до информация - адрес, ел.поща, работно време

Правила за достъп до активи и информация

Заявление за достъп до информация

Искане за повторно използване