ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

ОУ "Филип Тотю" - Новини

Междуучилищни дейности по Проект "Подкрепа за успех"

РУО-Програма за междуучилищна дейност 1

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

Във връзка с кандидатстването по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ и с решение на Педагогическия съвет, ОУ „Филип Тотю“ с.Върбовка обявява, че през учебната 2022/2023 г. ще  сформира  групи и отбори за реализиране на занимания в сферата на музикалното и танцовото  изкуство и в сферата на колективните спортове, както следва:

Модул 1. „ИЗКУСТВА” :

  1. Група за народни танци – I възрастова група – I – IV клас

 

Модул 2. „СПОРТ” :

  1. Отбор по волейбол – II възрастова група – V – VII клас – момичета
  2. Отбор по футбол – I възрастова група – I – IV клас – момчета

Ръководителите на групи в съответното направление могат да бъдат от училището, както и външни специалисти в дадената област.

Месец на кариерното ориентиране. Интервю с професионалист. Професия лекар.

https://youtu.be/vWiiHsJIO5E

Месец на кариерното ориентиране. Интервю с професионалист. Професия пожарникар.

https://youtu.be/HmCVMXLVcpY

Море от любов за мама

https://youtu.be/ce7ODlmtUMM

149 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

https://youtu.be/VkjAjBw80ms

Патронен празник 2021

https://youtu.be/NJJqP9KxtKk

 

Литературно четене

"Май - месец на образованието, културата и духовността"

"На мойто детство люлката е тук"

Литературно четене на творби от български автори в изпълнение на учениците от V, VI и VII клас от ОУ "Филип Тотю" с. Върбовка

https://youtu.be/Q_sl2Xh0c0U

Великден 2021

https://youtu.be/lC6j1S43kA0

Виртуално тържество, посветено на Народните будители

https://youtu.be/2cD32uWkZFk

Фейсбук страница ОУ "Филип Тотю"

Може да намерите сраницата ни във Фейсбук  

или да използвате следния линк                                         

https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%A3-%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF-%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%8E-450339941825864/?fref=ts

 

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

https://oud.mon.bg/login

Учебна 2019 /2020 г. Извънкласни занимания в клуб по интереси и дъпълнителни занимания по ключови дигитални умения

Клуб "Дигитална работилница"-ръководител: г-жа Надежда Иванова с ученици от V клас

 

Май - месец на образованието, културата и духовността

"... и мойте песни все ще се четат..." - литературно четене на откъси от творби на патриарха на българската литература Иван Вазов

Ани Петрова и Ашим Ашим - от V клас "Отечество любезно, как хубаво си ти!"

Христо Христов - от VI клас - великолепно рецитиране на одата "Опълченците на Шипка".

https://www.youtube.com/watch?v=QPErN8Hw4RQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ghuHIzCQNYDqtGy9AhfEP8rE05RQmQCSM47gz13dJb72cy4vXsyoH-_w

Проект "Античен керамичен център"

С ентусиазъм се включихме в съвместната акция на Община Павликени и Исторически музей-в града за засаждането на 50 дръвчета сребролиста липа покрай пътя, водещ към Античния керамичен център.
Събитието бе уважено от зам. кмета на Община Павликени - инж. Анастасия Вачева.

Примерна статия

Съдържание на новината...Съдържание на новината...Съдържание на новината...Съдържание на новината...Съдържание на новината...Съдържание на новината...Съдържание на новината...